Alk

Alca torda                                                                                                                  dwaalgast (2)

Familie
Alken (Alcidae))

cdna-beoordeling:           nee
eerste jaar Gelderland    1926
rode lijst                            nee

Algemene informatie
volgt

Waarnemingen
    aanvaard
1. 12 januari 1926 Hattem, Hattem, adult ♀, dood (H. Daendels, later coll NBC, Leiden)

    niet beoordeeld
1. 1 oktober 1961 tussen Harderwijk, Harderwijk en Hardersluis (Mooser) [ten Kate 1963,         Taapken 1962]

Toelichting
volgt

Foto’s
Waarneming.nl – Alk – Gelderland [link]

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Alca torda [link]
SOVON – Alk [link]
Vogelbescherming – Alk [link]

Referenties
ten Kate, C.G.B. 1963. Ornithologie van Nederland, 1961. Limosa 36(1): 31 – 31.
Taapken, J. 1962. Veldwaarnemingen XLI. Het vogeljaar 10(2): 331-332

Webreferenties
Waarneming.nl – Alk – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, 13 februari 2015

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Alk Alca torda. Avifauna van Gelderland. Website.
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/alk/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com