Recente wijzigingen CSNA

Recentelijk heeft de CSNA enkele besluiten genomen die invloed hebben op de Nederlandse Lijst. In Dutch Birding volume 36 (2014) no 1 zal dit verder worden toegelicht. Lees hier dit artikel op de DB-site

Telbaar voor de ranking wordt:
Siberische Tjiftjaf Phylloscopus tristis

Siberische Tjiftjaf, Marspolder, Lienden, Buren, 27 december 2008 (Alex Bos)
Siberische Tjiftjaf, Marspolder, Lienden, Buren, 27 december 2008 (Alex Bos)

Als ‘progressief’ telbaar:
Humes Braamsluiper Sylvia althaea halimodendri/blythi

Tevens zijn de volgende twee aanvullende besluiten die betrekking hebben op de Ranking Nederlandse vogelaars genomen:

1. De split van de Baardgrasmussen op de ranking pas in te laten gaan als de CDNA klaar is met de herroulatie van de Baardgrasmussen. Hierna zijn de volgende soorten telbaar:
Westelijke Baardgrasmus Sylvia inornata
Balkanbaardgrasmus Sylvia cantillans

2. Geen soortgroepen meer op de Ranking Nederlandse vogelaars te tellen. Alle ingevoerde soortgroepen (specjes) worden verwijderd nadat de Baardgrasmussen uitgerouleerd zijn.

Leo Heemskerk, Wietze Janse, Jeroen van Vianen